Kupujący może składać Sprzedawcy - ADEX SP. Z O O z siedzibą  w Warszawie (04-536) przy ul. Bychowskiej 59a/2, NIP 9522181583, REGON 380164336, reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email [email protected], lub w formie pisemnej na adres:

ADEX SP. Z O O
UL.KOŚCIUSZKOWCÓW 5, 04-570 WARSZAWA, POLSKA

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer telefonu datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjne.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na w/w adres do korespondencji. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady lub jego rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione (na przykład wymagające poniesienia niewspółmiernych dla realizacji tego celu kosztów), Klient zostanie poproszony o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar odsyłany jest do Klienta na jego koszt po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na konto lub Klient możne go odebrać osobiście w siedzibie Sklepu mieszczącego się pod adresem będącym siedzibą Sprzedawcy, w terminie do 14 dni od dnia poinformowania o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz ma dostęp do tych procedur. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

Pobierz formularz reklamacyjny

close

Lista życzeń